Latest News

Dropdown Menu

    Home     About     Contact

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

picture 8

picture 8
พื้นไม้เทียมการเลือกใช้ไม้เทียมให้เหมาะกับการใช้งาน

ด้วยประเภทไม้เทียมที่มีชื่อเรียกหลากหลายจึงอาจทำให้ผู้เลือกใช้รู้สึกสับสนและรู้สึกยากว่าควรเลือกไม้เทียมประเภทไหนเพื่อให้ไม้เทียมที่เลือกมีคุณสมบัติเหมาะสมกับประเภทงานที่นำไปใช้ ซึ่งการเลือกไม้เทียมให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งานจะช่วยให้อายุการใช้งานของไม้ยาวนานมากขึ้น จึงช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของผู้ใช้ไปโดยปริยาย

ไม้เทียมนั้นสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท โดยการแยกประเภทนี้แยกตามวัสดุที่นำมาผลิต คือ
- ไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์ คือ ไม้เทียมที่ถูกผลิตขึ้นจากวัสดุไฟเบอร์ธรรมชาติผสมกับซีเมนต์
- Wood Plastic Composite คือ ไม้เทียมที่ถูกผลิตขึ้นจากการนำผงไม้ผสมกับพลาสติก ขึ้นรูปไม้เทียมด้วยการฉีดเป็นรูปลักษณะตามที่ต้องการ

การเลือกใช้ไม้เทียมเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน

1. ไม้เทียมที่นำมาใช้สำหรับปูพื้นทางเดิน ก่อนนำมาใช้งานนั้นให้ตรวจสอบคุณสมบัติของไม้เทียมแต่ละยี่ห้อ (ซึ่งแตกต่างกัน) ว่าความสามารถในการรับน้ำหนักยี่ห้อไหนเหมาะกับงานที่จะนำไปใช้ ซึ่งต้องดูข้อกำหนดในการติดตั้งที่ไม้เทียมแต่ละยี่ห้อกำหนดไว้ควบคู่ไปด้วย
2. การนำไม้เทียมไปใช้ในพื้นที่ที่มีพื้นที่สูง ควรเสริมพื้นด้านหลังด้วยตะแกรงเหล็ก ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายจากปัญหาพื้นแตกที่อาจจะเกิดขึ้นได้
3. สำหรับราวกันตกหรือราวระเบียง ให้พิจารณาเลือกใช้ไม้เทียมที่มีความทนทานมากกว่า เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะต้องแบกน้ำหนักจากการพิงหรือนั่งบนราว


ดังนั้นก่อนการซื้อไม้เทียมเพื่อนำมาทำงานก่อสร้าง ควรศึกษาข้อมูลของไม้เทียมแต่ละยี่ห้อ เปรียบเทียบคุณสมบัติไม้เทียมยี่ห้อต่างๆ สอบถามตัวแทนขายเกี่ยวกับการนำไปใช้งานให้ละเอียดเกี่ยวกับการนำไปใช้งาน รวมถึงการใช้งานในแต่ละพื้นที่ที่จะต้องรองรับน้ำหนักแตกต่างกัน เพื่อนำไปใช้งานได้ถูกต้องตามหน้างาน


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น