Latest News

Dropdown Menu

    Home     About     Contact

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

picture 11

picture 11
ราคาไม้เทียม


วิธีดูแลพื้นไม้เทียมให้สวยงามตลอดเวลา(1)

พื้นไม้เทียมเมื่อใช้ไปในระยะเวลาหนึ่ง ความงดงามของไม้เทียมย่อมเสื่อมถอยลงไปตามกาลเวลา บางครั้งเกิดแผลที่เนื้อไม้เทียม , รอยแตกร้าว , สีเนื้อไม้ซีดจาง ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้เพื่อฟื้นฟูความสวยงามของไม้เทียมให้กลับคืนมา โดยการดูแลพื้นไม้เทียมนั้นทำได้ง่ายและสามารถทำได้เอง วันนี้จึงมีวิธีดูแลพื้นไม้เทียมให้สวยงามมาฝากผู้อ่านค่ะ

เตรียมความพร้อมให้พื้นไม้เทียมก่อนการซ่อมแซม
ตรวจหารอยร้าว , แผลที่เนื้อไม้ ว่ามีจุดใดบ้างที่มีรอยแผลดังกล่าว ซึ่งรอยเหล่านี้จะต้องทำการเปลี่ยนแผ่นไม้เทียมใหม่มาใส่แทน ด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
จัดเตรียมอุปกรณ์ซ่อมแซมให้พร้อม รวมถึงแผ่นไม้เทียมที่จะนำมาเปลี่ยน
เลือกวันซ่อมแซม โดยหลีกเลี่ยงวันที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตก เพราะจะทำให้การทำงานลำบาก
ทำความสะอาดบริเวณพื้นไม้เทียมที่จะทำการซ่อมแซมและลงสีเพื่อให้งานซ่อมแซมมีประสิทธิภาพและสวยงามยิ่งขึ้น

อุปกรณ์สำหรับการซ่อมแซมและทาสีพื้นไม้เทียม
1. สว่าน , แท่นเลื่อยหรือใบตัดปูน , หัวสกรู
2. ปูนกาวอุดพื้นไม้เทียมหรือวัสดุโป๊ะไม้สำเร็จรูป (เลือกใช้สีให้ตรงกับสีทาพื้นไม้เทียม)
3. สีทาไม้
4. แปรงทาสี
5. กระดาษทรายขัดไม้
6. น้ำยาลอกสีไม้

ผู้เขียนจะต้องขอยกยอดเกี่ยวกับวิธีการดูแลพื้นไม้เทียมให้สวยงามไปในบทความหน้า เนื่องจากพื้นที่บทความถูกจำกัดไว้เพียงเท่านี้ ขอให้คุณผู้อ่านได้ติดตามวิธีการดูแลไม้เทียมต่อได้ในบทความวิธีดูแลพื้นไม้เทียมให้สวยงามตลอดเวลา (2) ในบทหน้าต่อไปนะคะ


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น